Tìm kiếm bất động sản ở Schönwalde-Glien! Bây giờ trên 1A-Immobileienmarkt.de! #miễn phí (2023)

Đăng nhậpQuảng cáo

0các đối tượngtrong danh sách theo dõi của bạnTìm kiếm bất động sản ở Schönwalde-Glien! Bây giờ trên 1A-Immobileienmarkt.de! #miễn phí (1)

sổ tay

Bạn có thể gọi danh sách theo dõi của bạn ở đây.

hồ sơ tìm kiếm

 • Kaufen
 • Thuê
 • Ở nước ngoài
 • Lời đề nghị
 • bán đấu giá
 • xây nhà
 • tài chính
 • Tái định cư
 • Bảo hiểm
 • Đo lường
 • tài sản
 • Brandenburg
 • Schoenwalde Glien

');render_footer_mobile_merkliste__ajax = jQuery.ajax({type: "GET",url: "/ajax/merkliste_api.cfm",dataType: "json",data: {auth: "PvCvTh6jugzcgJt",portal_aktiv: "immobileien",id_list: id_list,},error: function(xhr, status, error) { //console.error(xhr, status, error); },success: function(response) {$("#footer_mobile_merkliste__recordcount").html(response.data .length);if(response.data.length === 0) {$('#favoriten div.menu').html('

Hiện tại bạn chưa có đối tượng nào trong danh sách yêu thích của mình

');} else {$('#favoriten div.menu').html('

  ');var footer_mobile_merkliste_dom = $("#footer_mobile_merkliste");for(var i=0; i

  '+'

  ×

  '+'

  '+response.data[i].title+'

  '+'

  '+'

  '+''+''+''+'

  '+'

  '+'

  '+response.data[i].ort+'

  '+'

  '+response.data[i].groesse+'

  '+'

  '+''+response.data[i].preis+''+'

  '+'');}$('div.close').click(function() {var objektnr = $(this).attr('id');$("#"+objektnr).remove(); objekt_merken(render_footer_mobile_merkliste__cookiename, objektnr);});footer_mobile_merkliste_dom[0].scrollLeft = footer_mobile_merkliste_dom[0].scrollLeftMax;}}});}function footer_mobile_merkliste__hide_items() {$('div.sticky_filter_button').css('visibility', 'hidden');$('#druckansicht_float_button').css('display', 'none');$('#body_unten_mobile').css('display', 'none');$('#sticky_button_top') .css('khả năng hiển thị', 'hidden');$('#sticky_button_back').css('visibility', 'hidden');$('#links').css('visibility', 'hidden'); }function footer_mobile_merkliste__show_items() {$('div.sticky_filter_button').css('visibility', 'visible');$('#druckansicht_float_button').css('display', 'block');$('#body_unten_mobile ').css('display', 'block');$('#sticky_button_top').css('visibility', 'visible');$('#sticky_button_back').css('visibility', 'visible' );$('#links').css('visibility', 'visible');}$('document').ready(function() {$('#mail_btn').click(function() {if ($('#mail').css('display') == 'none') {footer_mobile_merkliste__hide_items();$("#favoriten").slideUp("slow", function() {$("#mail" ).slideDown("slow", function() {});});} else {$("#mail").slideUp("slow", function() {footer_mobile_merkliste__show_items();});}}); $('#fav_btn').click(function() {if($('#favoriten').css('display') == 'none') {footer_mobile_merkliste__hide_items();$("#mail").slideUp ("chậm", function() {$("#favoriten").slideDown("slow", function() {});});} else {$("#favoriten").slideUp("slow", function() {footer_mobile_merkliste__show_items();});}});$('.footer_mobile_merkliste_close').click(function() {$("#favoriten").slideUp("slow", function() {footer_mobile_merkliste__show_items() ;});});render_footer_mobile_merkliste();});hàm merken(objektnr) {var is_empty__Before = (getCookie(render_footer_mobile_merkliste__cookiename) || "") === "";objekt_merken(render_footer_mobile_merkliste__cookiename, objektnr);var is_empty__after = (getCookie(render_footer_mobile_merkliste__cookiename) || "") === "";render_footer_mobile_merkliste();if(is_empty__trước && is_empty__after === false) { footer_mobile_merkliste__hide_items();$("#mail").slideUp("slow", function() {$("#favoriten").slideDown("slow", function() {});});}}

  Sự đánh giá:4(3)

  '+text_no+'

  ');if(nguy hiểm == true) {jQuery("#bestaetigungsmodal-yes").removeClass("btn-green");jQuery("#bestaetigungsmodal-yes").addClass("btn-red");} else {jQuery("#bestaetigungsmodal-yes").removeClass("btn-red");jQuery("#bestaetigungsmodal-yes").addClass("btn-green");}jQuery("#bestaetigungsmodal-yes") .off("click");jQuery("#bestaetigungsmodal-no").off("click");jQuery("#bestaetigungsmodal-yes").on("click", event_yes);jQuery("#bestaetigungsmodal- no").on("click", event_no);jQuery("body").css("overflow", "hidden");jQuery("#bestaetigungsmodal").fadeIn();}}function bestaetigungsmodal_close() { jQuery("#bestaetigungsmodal").fadeOut(); jQuery("body").css("overflow", ""); bestModal_isReady = true; }

  Schönwalde-Glien -thành phố/quậnTìm kiếm bất động sản ở Schönwalde-Glien! Bây giờ trên 1A-Immobileienmarkt.de! #miễn phí (3)

  Tìm kiếm bất động sản ở Schönwalde-Glien! Bây giờ trên 1A-Immobileienmarkt.de! #miễn phí (4)

  Tìm kiếm bất động sản ở Schönwalde-Glien! Bây giờ trên 1A-Immobileienmarkt.de! #miễn phí (5)

  Các quận / quận khác được tải.

  0 kết quả

  Đóng

  chọn loại đối tượngTìm kiếm bất động sản ở Schönwalde-Glien! Bây giờ trên 1A-Immobileienmarkt.de! #miễn phí (6)Tìm kiếm bất động sản ở Schönwalde-Glien! Bây giờ trên 1A-Immobileienmarkt.de! #miễn phí (7)

  thuê căn hộ

  mua căn hộ

  thuê nhà

  mua nhà

  Xây dựng nhà/xây dựng mới

  thuê thương mại

  mua kinh doanh

  mảnh đất

  Cho thuê gara/bãi đỗ xe

  Mua gara/bãi đậu xe

  Cho thuê bất động sản nghỉ dưỡng

  Mua bất động sản nghỉ dưỡng

  phòng/căn hộ chung

  Nội thất sống

  tài sản đấu giá

  đầu tư vốn

  ZimmerTìm kiếm bất động sản ở Schönwalde-Glien! Bây giờ trên 1A-Immobileienmarkt.de! #miễn phí (8)Tìm kiếm bất động sản ở Schönwalde-Glien! Bây giờ trên 1A-Immobileienmarkt.de! #miễn phí (9)

  -Tìm kiếm bất động sản ở Schönwalde-Glien! Bây giờ trên 1A-Immobileienmarkt.de! #miễn phí (10)

  từ 1 phòng

  từ 2 phòng

  từ 3 ​​phòng

  từ 4 phòng

  từ 5 phòng

  từ 6 phòng

  Diện tích từTìm kiếm bất động sản ở Schönwalde-Glien! Bây giờ trên 1A-Immobileienmarkt.de! #miễn phí (11)Tìm kiếm bất động sản ở Schönwalde-Glien! Bây giờ trên 1A-Immobileienmarkt.de! #miễn phí (12)

  -Tìm kiếm bất động sản ở Schönwalde-Glien! Bây giờ trên 1A-Immobileienmarkt.de! #miễn phí (13)

  khoảng 20 mét vuông

  khoảng 35 mét vuông

  khoảng 50 mét vuông

  khoảng 75 mét vuông

  khoảng 100 mét vuông

  khoảng 150 mét vuông

  khoảng 200 mét vuông

  Giá cho đến khiTìm kiếm bất động sản ở Schönwalde-Glien! Bây giờ trên 1A-Immobileienmarkt.de! #miễn phí (14)Tìm kiếm bất động sản ở Schönwalde-Glien! Bây giờ trên 1A-Immobileienmarkt.de! #miễn phí (15)

  -Tìm kiếm bất động sản ở Schönwalde-Glien! Bây giờ trên 1A-Immobileienmarkt.de! #miễn phí (16)

  bis 5 €

  bis 10 €

  bis 15 €

  bis 20 €

  bis 25 €

  bis 30 €

  bis 100 €

  bis 250 €

  bis 400 €

  bis 550 €

  bis 700 €

  bis 850 €

  bis 1.000 €

  bis 1,150 €

  bis 1.300 €

  bis 1.450 €

  bis 1.600 €

  bis 1.750 €

  bis 1.900 €

  bis 1.000 €

  bis 5.000 €

  bis 10.000 €

  bis 30.000 €

  bis 50.000 €

  bis 70.000 €

  bis 90.000 €

  bis 110.000 €

  bis 130.000 €

  bis 150.000 €

  bis 170.000 €

  bis 190.000 €

  bis 210.000 €

  bis 230.000 €

  bis 250.000 €

  bis 270.000 €

  bis 290.000 €

  bis 310.000 €

  bis 330.000 €

  bis 350.000 €

  bis 370.000 €

  bis 390.000 €

  bis 410.000 €

  bis 430.000 €

  bis 450.000 €

  bis 470.000 €

  bis 490.000 €

  bis 510.000 €

  bis 530.000 €

  bis 550.000 €

  bis 570.000 €

  bis 590.000 €

  bis 610.000 €

  bis 630.000 €

  bis 650.000 €

  bis 670.000 €

  bis 690.000 €

  bis 710.000 €

  bis 730.000 €

  bis 750.000 €

  bis 770.000 €

  bis 790.000 €

  bis 810.000 €

  bis 830.000 €

  bis 850.000 €

  bis 870.000 €

  bis 890.000 €

  bis 910.000 €

  bis 930.000 €

  bis 950.000 €

  bis 970.000 €

  bis 990.000 €

  chu viTìm kiếm bất động sản ở Schönwalde-Glien! Bây giờ trên 1A-Immobileienmarkt.de! #miễn phí (17)Tìm kiếm bất động sản ở Schönwalde-Glien! Bây giờ trên 1A-Immobileienmarkt.de! #miễn phí (18)

  Bán kính tối đa 100 kmTìm kiếm bất động sản ở Schönwalde-Glien! Bây giờ trên 1A-Immobileienmarkt.de! #miễn phí (19)

  khoảng 1km

  khoảng 5 km

  khoảng 10 km

  khoảng 15 km

  khoảng 20 km

  khoảng 30 km

  khoảng 50 km

  HơnTìm kiếm bất động sản ở Schönwalde-Glien! Bây giờ trên 1A-Immobileienmarkt.de! #miễn phí (20)Tìm kiếm bất động sản ở Schönwalde-Glien! Bây giờ trên 1A-Immobileienmarkt.de! #miễn phí (21)

  -

  -

  -

  0 kết quả

  '+filter_row_html+'

  ');var element = $('div.sticky_bread_filter');$.each(ArrayInputSelect, function(index, value){//console.log(index + '___' + value);var tag_type = value[0].split('_');var tag = tag_type[0];var type = tag_type[1];var name = value[1];var wert = value[2];var checked = value[3];var parent = value[5];//console.log(tag + '___' + type + '___' + name + '___' + wert + '____' + checked + '___' + parent);if(tag == 'SELECT'){$('div.sticky_bread_filter div.filter_row select[name='+name+']').val(wert);}else {if(type == 'checkbox'){if(checked == 'checked'){$('div.sticky_bread_filter div.filter_row div#'+parent+' input[name='+name+']').prop('checked', true);}else {$('div.sticky_bread_filter div.filter_row div#'+parent+' input[name='+name+']').prop('checked', false);}}else {$('div.sticky_bread_filter div.filter_row input[name='+name+']').val(wert);}}});if(!element.hasClass('proceed')){element.addClass('proceed');$('div.sticky_bread_filter').animate({height : "toggle"}, 300, function(){$(element).removeClass('proceed');OpenX_positionDivs2();});}}else {if(window_top < (top_position - 100) && $('div.sticky_bread_filter div.filter_row').length >= 1){var ArrayInputSelect = new Array();var array_counter = 0;$('div.sticky_bread_filter div.filter_row input, div.sticky_bread_filter div.filter_row select').each(function(){//console.log($(this).attr('name') + '___' + $(this).val());ArrayInputSelect[array_counter] = new Array();ArrayInputSelect[array_counter][3] = 'xxx';ArrayInputSelect[array_counter][5] = 'xxx';if($(this).get(0).tagName == 'SELECT'){ArrayInputSelect[array_counter][0] = $(this).get(0).tagName;}else {ArrayInputSelect[array_counter][0] = $(this).get(0).tagName + '_' + $(this).attr('type');if($(this).attr('type') == 'checkbox' || $(this).attr('type') == 'radio'){if($(this).is(':checked')){ArrayInputSelect[array_counter][3] = 'checked';} if($(this).parents('div.objekt_change_box.active').length >= 1){ArrayInputSelect[array_counter][5] = $(this).parents('div.objekt_change_box.active').attr('id');}else {ArrayInputSelect[array_counter][5] = $(this).parents('div.objekt_change_box').attr('id');}}}ArrayInputSelect[array_counter][1] = $(this).attr('name');ArrayInputSelect[array_counter][2] = $(this).val();ArrayInputSelect[array_counter][4] = $(this);array_counter = array_counter + 1;});var filter_row_html = $('div.sticky_bread_filter div.filter_row').html(); $('div.filter_row_empty').html(filter_row_html);$('div.filter_row_empty').addClass('filter_row');$('div.filter_row').removeClass('filter_row_empty');$('div.sticky_bread_filter').removeClass('proceed');$('div.sticky_bread_filter').remove();OpenX_positionDivs2();$.each(ArrayInputSelect, function(index, value){//console.log(index + '___' + value);var tag_type = value[0].split('_');var tag = tag_type[0];var type = tag_type[1];var name = value[1];var wert = value[2];var checked = value[3];var parent = value[5];//console.log(tag + '___' + type + '___' + name + '___' + wert + '____' + checked + '___' + parent);if(tag == 'SELECT'){$('div.filter_row select[name='+name+']').val(wert);}else {if(type == 'checkbox'){if(checked == 'checked'){$('div.filter_row div#'+parent+' input[name='+name+']').prop('checked', true);}else {$('div.filter_row div#'+parent+' input[name='+name+']').prop('checked', false);}}else {$('div.filter_row input[name='+name+']').val(wert);}}});}else {//console.log('remove_proceeed');//$('div.sticky_bread_filter').removeClass('proceed');}}}$( window ).scroll(function() {sticky_filter();});sticky_filter();$(document).on('change', 'div.multiple_choose.price_switch select[name=price_type]', function(e){ if($(this).val() == 'price_qm'){$('div.auswahl_dropdown.preis_je_qm').css('display', 'block');$('div.auswahl_dropdown.miete').css('display', 'none');$('div.auswahl_dropdown.kauf').css('display', 'none');}else {$('div.auswahl_dropdown.preis_je_qm').css('display', 'none');var objekt_typ = $('input[type=hidden][name=immobilien_typ]').val();$('div.input_field_filter.dropdown .auswahl_dropdown.miete').css('display', 'block');$('div.input_field_filter.dropdown .auswahl_dropdown.kauf').css('display', 'none');if(objekt_typ == 'L_1_0' || objekt_typ == 'L_0_0' || objekt_typ == 'L_2' || objekt_typ == 'L_2_0' || objekt_typ == 'L_3' || objekt_typ == 'L_3_0' || objekt_typ == 'L_8' || objekt_typ == 'L_5' || objekt_typ == '0' ||objekt_typ == 'A_1_0' || objekt_typ == 'A_0_0' || objekt_typ == 'A_2' || objekt_typ == 'A_2_0' || objekt_typ == 'A_3' || objekt_typ == 'A_3_0' || objekt_typ == 'A_8' || objekt_typ == 'A_5' || objekt_typ == '0'){$('div.input_field_filter.dropdown .auswahl_dropdown.miete').css('display', 'none');$('div.input_field_filter.dropdown .auswahl_dropdown.kauf').css('display', 'block');}}});function change_objekttypen(objekt_typ){$('a.more_filter').removeClass('inactive');$('a.more_filter').removeAttr('title');$('div.input_field_filter.dropdown .auswahl_dropdown').val('');$('div.input_field_filter.dropdown .auswahl_dropdown.miete').css('display', 'block');$('div.input_field_filter.dropdown .auswahl_dropdown.kauf').css('display', 'none');if(objekt_typ == 'L_1_0' || 'zwangsversteigerung.html' == 'brandenburg:havelland:schoenwalde-glien' || objekt_typ == 'L_0_0' || objekt_typ == 'L_2' || objekt_typ == 'L_2_0' || objekt_typ == 'L_3' || objekt_typ == 'L_3_0' || objekt_typ == 'L_8' || objekt_typ == 'L_5' || objekt_typ == '0' ||objekt_typ == 'A_1_0' || objekt_typ == 'A_0_0' || objekt_typ == 'A_2' || objekt_typ == 'A_2_0' || objekt_typ == 'A_3' || objekt_typ == 'A_3_0' || objekt_typ == 'A_8' || objekt_typ == 'A_5' || objekt_typ == '0'){$('div.input_field_filter.dropdown .auswahl_dropdown.miete').css('display', 'none');$('div.input_field_filter.dropdown .auswahl_dropdown.kauf').css('display', 'block');}$('div.input_field_filter.dropdown.zimmer').css('display', 'block');$('div.input_field_filter.dropdown.gewerbe').css('display', 'none');$('div.input_field_filter.dropdown.zwang_kapital').css('display', 'none');$('div.auswahl_dropdown.gewerbe').parent().children('div.auswahl_dropdown').css('display', 'block');$('div.auswahl_dropdown.gewerbe').css('display', 'none');$('div.multiple_choose.price_switch').css('display', 'none');$('div.multiple_choose.price_switch select[name=price_type]').val('grand_price');$('div.auswahl_dropdown.preis_je_qm').css('display', 'none');$('div.input_field_filter.dropdown.umkeis').css('width', '90px');$('div.input_field_filter.dropdown.umkeis span.dropdown_label').css('width', '75px');if(typeof $('div.input_field_filter.dropdown.zwang_kapital span.dropdown_label').attr('default') != 'undefined') {$('div.input_field_filter.dropdown.zwang_kapital span.dropdown_label').html($('div.input_field_filter.dropdown.zwang_kapital span.dropdown_label').attr('default'));$('div.input_field_filter.dropdown.zwang_kapital span.dropdown_label').removeAttr('default');}if(typeof $('div.input_field_filter.dropdown.gewerbe span.dropdown_label').attr('default') != 'undefined') {$('div.input_field_filter.dropdown.gewerbe span.dropdown_label').html($('div.input_field_filter.dropdown.gewerbe span.dropdown_label').attr('default'));$('div.input_field_filter.dropdown.gewerbe span.dropdown_label').removeAttr('default');}if(objekt_typ == 'L_3' || objekt_typ == 'A_3' || objekt_typ == 'L_3_0' || objekt_typ == 'A_3_0' || objekt_typ == 'L_3_1' || objekt_typ == 'A_3_1'){$('input[name=zimmer_von]').val('');$('input[name=zimmer_bis]').val('');$('div.input_field_filter.dropdown.zimmer').css('display', 'none');$('div.input_field_filter.dropdown.gewerbe').css('display', 'block');$('div.multiple_choose.price_switch').css('display', 'block');$('div.multiple_choose.price_switch select[name=price_type]').val('price_qm');$('div.auswahl_dropdown.preis_je_qm').css('display', 'block');$('div.auswahl_dropdown.miete').css('display', 'none');$('div.auswahl_dropdown.kauf').css('display', 'none');if(objekt_typ == 'A_3' || objekt_typ == 'A_3_0' || objekt_typ == 'A_3_1'){$('div.input_field_filter.dropdown.gewerbe, div.input_field_filter.dropdown.gewerbe select').css('width', '80px');}else {$('div.input_field_filter.dropdown.gewerbe, div.input_field_filter.dropdown.gewerbe select').css('width', '95px');}$('div.input_field_filter.dropdown.umkeis').css('width', '75px');$('div.input_field_filter.dropdown.umkeis span.dropdown_label').css('width', '55px');}else if(objekt_typ == 'L_5' || objekt_typ == 'A_5' || objekt_typ == 'L_8' || objekt_typ == 'A_8'){$('input[name=zimmer_von]').val('');$('input[name=zimmer_bis]').val('');$('div.input_field_filter.dropdown.zimmer').css('display', 'none');$('div.input_field_filter.dropdown.zwang_kapital').css('display', 'block');$('div.input_field_filter.dropdown.zwang_kapital, div.input_field_filter.dropdown.zwang_kapital select').css('width', '95px');$('div.input_field_filter.dropdown.umkeis').css('width', '75px');$('div.input_field_filter.dropdown.umkeis span.dropdown_label').css('width', '55px');}if(objekt_typ == '0' || objekt_typ == '1' || objekt_typ == '1,4'){$('input[type=hidden][name=immobilien_typ]').val('');}else {$('input[type=hidden][name=index_k_m]').val('');}//console.log('___' + objekt_typ + '___');$('div[name=zimmer_von]').parent().parent().removeClass('inactive');$('div.objekt_change_box').css('display', 'none');$('div.objekt_change_box').removeClass('active');if(objekt_typ == 'L_1_1' || objekt_typ == 'L_1_0' || objekt_typ == 'A_1_1' || objekt_typ == 'A_1_0' || objekt_typ == 'A_1'){$('div#auswahl_wohnung').css('display', 'block');$('div#auswahl_wohnung').addClass('active');}else if(objekt_typ == 'L_0_1' || objekt_typ == 'L_0_0' || objekt_typ == 'A_0_1' || objekt_typ == 'A_0_0' || objekt_typ == 'A_0'){$('div#auswahl_haus').css('display', 'block');$('div#auswahl_haus').addClass('active');}else if(objekt_typ == 'L_2' || objekt_typ == 'A_2'){$('div#auswahl_grundstueck').css('display', 'block');$('div#auswahl_grundstueck').addClass('active');$('input[name=zimmer_von]').val('');$('input[name=zimmer_bis]').val('');$('div[name=zimmer_von]').parent().parent().addClass('inactive');$('div.auswahl_dropdown.gewerbe').parent().children('div.auswahl_dropdown').css('display', 'none');$('div.auswahl_dropdown.gewerbe').css('display', 'block');}else if(objekt_typ == 'L_3' || objekt_typ == 'A_3' || objekt_typ == 'L_3_0' || objekt_typ == 'A_3_0' || objekt_typ == 'L_3_1' || objekt_typ == 'A_3_1' || objekt_typ == 'A_3'){$('div#auswahl_gewerbeobjekt').css('display', 'block');$('div#auswahl_gewerbeobjekt').addClass('active');}else if(objekt_typ == 'L_6' || objekt_typ == 'A_6'){$('div#auswahl_wgs').css('display', 'block');$('div#auswahl_wgs').addClass('active');}else if(objekt_typ == 'L_8' || objekt_typ == 'A_8'){$('div#auswahl_zwangsversteigerung').css('display', 'block');$('div#auswahl_zwangsversteigerung').addClass('active');}else if(objekt_typ == 'L_5' || objekt_typ == 'A_5'){$('div#auswahl_kapitalanlage').css('display', 'block');$('div#auswahl_kapitalanlage').addClass('active');}else if(objekt_typ == 'L_11' || objekt_typ == 'A_11' || objekt_typ == 'L_11_0' || objekt_typ == 'A_11_0' || objekt_typ == 'L_11_1' || objekt_typ == 'A_11_1'){$('div#auswahl_garage').css('display', 'block');$('div#auswahl_garage').addClass('active');$('input[name=zimmer_von]').val('');$('input[name=zimmer_bis]').val('');$('div[name=zimmer_von]').parent().parent().addClass('inactive');}else {$('a.more_filter').addClass('inactive');$('a.more_filter').attr('title', 'Bitte erst Immobilientyp auswählen');}if( (objekt_typ == 'L_6' || objekt_typ == 'L_9') && $('div.input_field_filter.dropdown.frei_ab').length >= 1){}else if( (objekt_typ != 'L_6' && objekt_typ != 'L_9') && $('div.input_field_filter.dropdown.frei_ab').length >= 1){$('div.input_field_filter.dropdown.frei_ab').remove();$('div#zimmer_style_element').remove();$('div.filter_row').removeClass('zimmer_wg');}else if( (objekt_typ == 'L_6' || objekt_typ == 'L_9') && $('div.input_field_filter.dropdown.frei_ab').length <= 0){$('div.filter_row').addClass('zimmer_wg');$('

  ').insertBefore('div.filter_row');$('

  Miễn phíTìm kiếm bất động sản ở Schönwalde-Glien! Bây giờ trên 1A-Immobileienmarkt.de! #miễn phí (22)Tìm kiếm bất động sản ở Schönwalde-Glien! Bây giờ trên 1A-Immobileienmarkt.de! #miễn phí (23)

  ').insertBefore('div.input_field_filter.dropdown.zimmer');}//$('a.more_filter').trigger('click');}$(document).click(function(e){//console.log(e.target)if( (typeof($(e.target).attr('class')) != 'undefined' && $(e.target).attr('class').indexOf('datepicker') >= 0) || $(e.target).hasClass('ui-icon-circle-triangle-e') || $(e.target).hasClass('ui-icon-circle-triangle-w')){return false;}if($(e.target).parents('div.input_field_filter.ort_plz').length == 0 && $('div.input_field_filter.ort_plz').hasClass('active') ){$('div#orts_auswahl_stadtteil div.ort_action_buttons div.close_box').trigger('click', ["111", "2222"]);}if($(e.target).parents('div#filter_auswahl').length == 0 && $(e.target).is('div#filter_auswahl') == false && $('a.more_filter').hasClass('active')){$('a.more_filter').removeClass('active');$('div#filter_auswahl').css('display', 'none');}if($('div.input_field_filter.dropdown').hasClass('active')){$('div.input_field_filter.dropdown').removeClass('active');}if($(e.target).parents('div#filter_auswahl_anbieter').length == 0 && $(e.target).is('div#filter_auswahl_anbieter') == false && $('a.anbieterauswahl').hasClass('active')){$('a.anbieterauswahl').removeClass('active');$('div#filter_auswahl_anbieter').css('display', 'none');}});$(document).on('click', 'div.filter_row .dropdown_content .auswahl_dropdown', function(e) {e.stopPropagation();$(this).parent().parent().removeClass('active');//auswahl wird getroffen.if($(this).attr('name') == 'immobilien_typ' || $(this).attr('name') == 'index_k_m'){$('input[type=hidden][name='+$(this).attr('name')+']').val($(this).attr('wert')); change_objekttypen($('input[type=hidden][name='+$(this).attr('name')+']').val());}else if($(this).attr('name') == 'id_wohnungsart' || $(this).attr('name') == 'id_hausart'){$('input[name=id_hausart]').val('');$('input[name=id_wohnungsart]').val('');$('input[type=hidden][name='+$(this).attr('name')+']').val($(this).attr('wert')); }else {$('input[type=text][name='+$(this).attr('name')+']').val($(this).attr('wert')); }if( typeof $(this).parent().parent().children('.dropdown_label').attr('default') != 'undefined'){$(this).parent().parent().children('.dropdown_label').html($(this).html());}else {$(this).parent().parent().children('.dropdown_label').attr('default', $(this).parent().parent().children('.dropdown_label').html());$(this).parent().parent().children('.dropdown_label').html($(this).html());}if($(this).attr('name') == 'zimmer_von'){$(this).parent().children('div.multiple_choose').children('input[name=zimmer_bis]').val('');}if($(this).attr('name') == 'groesse_1'){$(this).parent().children('div.multiple_choose').children('input[name=groesse_2]').val('');}if($(this).attr('name') == 'mietpreis_2'){$(this).parent().children('div.multiple_choose').children('input[name=mietpreis_1]').val('');}push_search('xxx', $(this), '33333');return false;});$(document).on('click', 'div.input_field_filter.dropdown', function(e) {e.stopPropagation();if(!$(this).hasClass('inactive')){if( ( $(e.target).is('span.close_multi_dropdown') || $(e.target).is('span.close_multi_dropdown img')) && $(this).hasClass('active')){$('div.input_field_filter.dropdown').removeClass('active');return false;}if($(e.target).parents('div.multiple_choose').length || $(e.target).is('div.multiple_choose')){return false;}if($('div.input_field_filter.ort_plz').hasClass('active')){$('div#orts_auswahl_stadtteil div.ort_action_buttons div.close_box').trigger('click', ["33333", "44444"]);}if($('a.more_filter').hasClass('active')){$('a.more_filter').trigger('click');}if($('a.anbieterauswahl').hasClass('active')){$('a.anbieterauswahl').trigger('click');}if($(this).hasClass('active')){$('div.input_field_filter.dropdown').removeClass('active');}else {$('div.input_field_filter.dropdown').removeClass('active');$(this).addClass('active');}if($(this).hasClass('frei_ab')){var current_element = $(this);if(!$(this).hasClass('active')){}else {var current_date_value = $('input.datepicker_free_from').val();$('input.datepicker_free_from').remove();$(this).append('');jQuery('input.datepicker_free_from').datepicker({monthNames: ['Januar','Februar','März','April','Mai','Juni','Juli','August','September','Oktober','November','Dezember'],monthNamesShort: ['Jan','Feb','Mär','Apr','Mai','Jun','Jul','Aug','Sep','Okt','Nov','Dez'],dayNames: ['Sonntag','Montag','Dienstag','Mittwoch','Donnerstag','Freitag','Samstag'],dayNamesShort: ['So','Mo','Di','Mi','Do','Fr','Sa'],dayNamesMin: ['So','Mo','Di','Mi','Do','Fr','Sa'],dateFormat : "dd.mm.yy",minDate: '27.08.2023',onSelect: function (date) {if($(current_element).hasClass('active')){$(current_element).trigger('click');}$('div.input_field_filter.dropdown.frei_ab').children('span.dropdown_label').attr('default', 'Frei zum');$('div.input_field_filter.dropdown.frei_ab').children('span.dropdown_label').text($('input.datepicker_free_from').val());push_search('xxx', $('input.datepicker_free_from'), '33333');}}, jQuery.datepicker.regional['de']);$('div#ui-datepicker-div').css('z-index', 99999);$('input.datepicker_free_from').datepicker("show");$('div#ui-datepicker-div').css('z-index', 99999);}}}return false;});function start_page() {//immobilientyp if($('input[type=hidden][name=immobilien_typ]').val() != ''){$('input[type=hidden][name=immobilien_typ]').parent().children('.dropdown_label').attr('default', $('input[type=hidden][name=immobilien_typ]').parent().children('.dropdown_label').html());$('input[type=hidden][name=immobilien_typ]').parent().children('.dropdown_label').html($('div.dropdown_content .auswahl_dropdown[wert='+$('input[type=hidden][name=immobilien_typ]').val() +']').html());change_objekttypen($('input[type=hidden][name=immobilien_typ]').val());}else if($('input[type=hidden][name=index_k_m]').val() != '' && $('input[type=hidden][name=index_k_m]').val() != '0,1' && $('input[type=hidden][name=index_k_m]').val() != '0,1,4'){$('input[type=hidden][name=index_k_m]').parent().parent().children('.dropdown_label').attr('default', $('input[type=hidden][name=index_k_m]').parent().parent().children('.dropdown_label').html());$('input[type=hidden][name=index_k_m]').parent().parent().children('.dropdown_label').html($('div.dropdown_content .auswahl_dropdown[wert="'+$('input[type=hidden][name=index_k_m]').val() +'"]').html());if(typeof($('input[type=hidden][name=index_k_m]').val()) != 'undefined' && ($('input[type=hidden][name=index_k_m]').val() == '1,4' || $('input[type=hidden][name=index_k_m]').val() == '1' || $('input[type=hidden][name=index_k_m]').val() == '0') ){}change_objekttypen($('input[type=hidden][name=index_k_m]').val());}//spezialtypenif( $('div.input_field_filter.dropdown.zwang_kapital').css('display') != 'none' && (( $('div.input_field_filter.dropdown.zwang_kapital input[type=hidden][name=id_hausart]').val() != '' && $('div.input_field_filter.dropdown.zwang_kapital input[type=hidden][name=id_hausart]').val() != '0' ) || ( $('div.input_field_filter.dropdown.zwtypeang_kapital input[type=hidden][name=id_wohnungsart]').val() != '' && $('div.input_field_filter.dropdown.zwang_kapital input[type=hidden][name=id_wohnungsart]').val() != '0' ) )){var id_hausart = $('div.input_field_filter.dropdown.zwang_kapital input[type=hidden][name=id_hausart]').val();var id_wohnungsart = $('div.input_field_filter.dropdown.zwang_kapital input[type=hidden][name=id_wohnungsart]').val();$('div.input_field_filter.dropdown.zwang_kapital .auswahl_dropdown').each(function(){if(id_hausart == $(this).attr('wert') || id_wohnungsart == $(this).attr('wert')){$('div.input_field_filter.dropdown.zwang_kapital span.dropdown_label').attr('default', $('div.input_field_filter.dropdown.zwang_kapital span.dropdown_label').html());$('div.input_field_filter.dropdown.zwang_kapital span.dropdown_label').html($(this).html());}});}if( $('div.input_field_filter.dropdown.gewerbe').css('display') != 'none' && $('div.input_field_filter.dropdown.gewerbe input[type=hidden][name=id_hausart]').val() != '' && $('div.input_field_filter.dropdown.gewerbe input[type=hidden][name=id_hausart]').val() != '0' ){var id_hausart = $('div.input_field_filter.dropdown.gewerbe input[type=hidden][name=id_hausart]').val();$('div.input_field_filter.dropdown.gewerbe .auswahl_dropdown').each(function(){if(id_hausart == $(this).attr('wert') ){$('div.input_field_filter.dropdown.gewerbe span.dropdown_label').attr('default', $('div.input_field_filter.dropdown.gewerbe span.dropdown_label').html());$('div.input_field_filter.dropdown.gewerbe span.dropdown_label').html($(this).html());}});}//zimmer_abif($('input[type=text][name=zimmer_von]').val() != ''){$('input[type=text][name=zimmer_von]').parent().parent().parent().children('.dropdown_label').attr('default', $('input[type=text][name=zimmer_von]').parent().parent().parent().children('.dropdown_label').html());if($('div.dropdown_content .auswahl_dropdown[wert=' + $('input[type=text][name=zimmer_von]').val() + ']').length){$('input[type=text][name=zimmer_von]').parent().parent().parent().children('.dropdown_label').html($('div.dropdown_content .auswahl_dropdown[wert=' + $('input[type=text][name=zimmer_von]').val() + ']').html());}else {$('input[type=text][name=zimmer_von]').parent().parent().parent().children('.dropdown_label').html('ab ' + $('input[type=text][name=zimmer_von]').val() + ' Zimmer;');}}//groesse_abif($('input[type=text][name=groesse_1]').val() != ''){$('input[type=text][name=groesse_1]').parent().parent().parent().children('.dropdown_label').attr('default', $('input[type=text][name=groesse_1]').parent().parent().parent().children('.dropdown_label').html());if($('div.dropdown_content .auswahl_dropdown[wert=' + $('input[type=text][name=groesse_1]').val() + ']').length){$('input[type=text][name=groesse_1]').parent().parent().parent().children('.dropdown_label').html($('div.dropdown_content .auswahl_dropdown[wert=' + $('input[type=text][name=groesse_1]').val() + ']').html());}else {$('input[type=text][name=groesse_1]').parent().parent().parent().children('.dropdown_label').html('ab ' + $('input[type=text][name=groesse_1]').val() + ' m²');}}//mietpreis_bisif($('input[type=text][name=mietpreis_2]').val() != ''){$('input[type=text][name=mietpreis_2]').parent().parent().parent().children('.dropdown_label').attr('default', $('input[type=text][name=mietpreis_2]').parent().parent().parent().children('.dropdown_label').html());if($('div.dropdown_content .auswahl_dropdown[wert=' + $('input[type=text][name=mietpreis_2]').val() + ']').length){$('input[type=text][name=mietpreis_2]').parent().parent().parent().children('.dropdown_label').html($('div.dropdown_content .auswahl_dropdown[wert=' + $('input[type=text][name=mietpreis_2]').val() + ']').html());}else {$('input[type=text][name=mietpreis_2]').parent().parent().parent().children('.dropdown_label').html('bis ' + $('input[type=text][name=mietpreis_2]').val() + ' €');}}$('div.multiple_choose').each(function(){var input_fields = $(this).children();var first_input = input_fields.eq(0).val();var second_input = input_fields.eq(2).val();var element = input_fields.eq(0);//console.log(first_input);//console.log(second_input);if(first_input == 0 || first_input == ''){first_input = '*'}if(second_input == 0 || second_input == ''){second_input = '*'}var zeichen = '';if(element.attr('name') == 'zimmer_von' || element.attr('name') == 'zimmer_bis'){zeichen = 'Zim.';}if(element.attr('name') == 'groesse_1' || element.attr('name') == 'groesse_2'){zeichen = 'm²';}if(element.attr('name') == 'mietpreis_1' || element.attr('name') == 'mietpreis_2'){zeichen = '€';}if(element.attr('name') == 'umkreis'){zeichen = 'km';}if( typeof input_fields.parent().parent().parent().children('span.dropdown_label').attr('default') == 'undefined'){input_fields.parent().parent().parent().children('span.dropdown_label').attr('default', input_fields.parent().parent().parent().children('span.dropdown_label').html());}if(element.attr('name') == 'umkreis'){input_fields.parent().parent().parent().children('span.dropdown_label').html('bis ' + first_input + ' ' + zeichen );}else {input_fields.parent().parent().parent().children('span.dropdown_label').html(first_input + ' - ' + second_input + ' ' + zeichen );}if(first_input == '*' && second_input == '*' && typeof input_fields.parent().parent().parent().children('span.dropdown_label').attr('default') != 'undefined'){input_fields.parent().parent().parent().children('span.dropdown_label').html(input_fields.parent().parent().parent().children('span.dropdown_label').attr('default'));input_fields.parent().parent().parent().children('span.dropdown_label').removeAttr('default');}});$('div#filter_auswahl input[type=checkbox]').each(function() { if($(this).attr('name').indexOf('_alle') >= 0){if ($(this).parents('div#auswahl_gewerbeobjekt').length) {var parent_checkbox = $(this).parent().parent().parent();}else {var parent_checkbox = $(this).parent().parent();}if(!parent_checkbox.hasClass('checked')){$(parent_checkbox).addClass('checked');$('input[type=checkbox]', parent_checkbox).each(function(){if($(this).attr('name').indexOf('_alle') <= -1 && $(this).is(':checked')){//console.log($(this).attr('name'));//remove all_checkif ($(this).parents('div#auswahl_gewerbeobjekt').length) {var parent_checkbox = $(this).parent().parent().parent();}else {var parent_checkbox = $(this).parent().parent();}$('input[type=checkbox]', parent_checkbox).each(function(){if($(this).attr('name').indexOf('_alle') >= 0 && $(this).is(':checked')){$(this).prop('checked', false);}});}});}}});//xxxx }start_page();jQuery('input.datepicker_apartment').datepicker({monthNames: ['Januar','Februar','März','April','Mai','Juni','Juli','August','September','Oktober','November','Dezember'],monthNamesShort: ['Jan','Feb','Mär','Apr','Mai','Jun','Jul','Aug','Sep','Okt','Nov','Dez'],dayNames: ['Sonntag','Montag','Dienstag','Mittwoch','Donnerstag','Freitag','Samstag'],dayNamesShort: ['So','Mo','Di','Mi','Do','Fr','Sa'],dayNamesMin: ['So','Mo','Di','Mi','Do','Fr','Sa'],dateFormat : "dd.mm.yy",minDate: '27.08.2023',onSelect: function (date) {push_search('xxx', $('input.datepicker_apartment'), '33333');}}, jQuery.datepicker.regional['de']);$('div#ui-datepicker-div').css('z-index', 99999);$(document).on('click', 'li.auswahl_self_autoc', function(){$('input[name=ort_cr_immo_filter]').val($(this).text());var check_id = parseInt($(this).attr('id').replace('check_', '')) - 1; $('div.stadtteile_kreis input').each(function(){$(this).prop( "checked", false );});$('.stadtteil_kreis_box').eq(check_id).children('input').trigger('click');$('div.ort_liste').remove(); });$(document).on('keyup', 'input[name=ort_cr_immo_filter]', function(){var check_key = $(this).val().toLowerCase();$('div.ort_liste').empty();if($(this).val().length >= 1){//openselfautocompleteif($(this).parent().children('div.ort_liste').length <= 0){$(this).parent().append('

  ');$('div.place_list').append('

   ');}else {$('div.ort_list').append('

    ');}$('.stadtteile_kreis div.stadtteil_kreis_box label').each(function(){if($(this).parent().index() >= 2 ){var label_html = $(this).html ().toLowerCase();//console.log(label_html + '___' + check_key + '____' + label_html.indexOf(check_key) );var return_html = '';if(label_html.indexOf(check_key) >= 0 && label_html != 'weitere'){for (var i = 0; i < label_html.length; i++) { if(check_key.indexOf(label_html[i]) >= 0){return_html = return_html + ''+$(this).html()[i]+'';}else {return_html = return_html + $(this).html()[i];}}$('div.ort_liste.ac_results').children('ul').append('

   • ' + return_html + '
   • ');}}});if($('li.selection_self_autoc').length <= 0){$('div.ort_liste.ac_results').children('ul').append('

   • Không có kết quả (0)
   • ');}}else {//closeselfautocomplete$(this).parent().children('div.ort_liste').remove();}});$(document).on('click', 'div. Remove_checks', function() {if($(this).hasClass('active')){$('div.stadtteile_kreis input').first().trigger('click'); }});$(' .input_number_fields input').keydown(function(e){// Cho phép: backspace, delete, tab, escape, enter và .if ($.inArray(e.keyCode, [46, 8, 9, 27, 13, 110 , 190]) !== -1 ||// Cho phép: Ctrl+A(e.keyCode == 65 && e.ctrlKey === true) ||// Cho phép: Ctrl+C(e.keyCode == 67 && e.ctrlKey === true) ||// Cho phép: Ctrl+X(e.keyCode == 88 && e.ctrlKey === true) ||// Cho phép: home, end, left, right(e. keyCode >= 35 && e.keyCode <= 39)) {// cứ để chuyện đó xảy ra, đừng làm gì cảreturn;}// Đảm bảo rằng đó là một số và dừng nhấn phímif ((e.shiftKey || (e.keyCode < 48 || e.keyCode > 57)) && (e.keyCode < 96 || e.keyCode > 105)) {e.preventDefault();}});function check_ort(){var ort_plz = $('# filter_auswahl input[name=ort_plz]').val();if($('span#ort_error_message').length >= 1) {$('span#ort_error_message').remove();}if(ort_plz.length <= 2){$('#filter_auswahl input[name=ort_plz]').parent().append('Vui lòng nhập một vị trí');return false;}else {setTimeout("var new_place = $('#filter_selection input[name=place_postcode]').val(); $('#filter_selection input[name=place_postcode]').attr(' name', 'place_postcode_checked'); $('#filter_selection input[name=place_postcode_checked]').trigger('change'); ", 500);}}function check_postcode_district(){var check_postcode_district = $('#filter_selection input [name=zip code_district]').val();$('span#ort_error_message').remove();setTimeout("var new_ort = $('#filter_wahl input[name=zip code_district]').val() ; $ ('#filter_selection input[name=postcode_district]').attr('name', 'postcode_district_checked'); $('#filter_selection input[name=postcode_district_checked]').trigger('change'); ", 500 ); }$(document).on('click', 'a.more_filter', function() //console.log('click');if(!$(this).hasClass('active') && !$ (this).hasClass('stop') && !$(this).hasClass('inactive')){$(this).addClass('stop');$('#filter_selection').slideToggle(" nhanh" , function(){$('a.more_filter').removeClass('stop');$('a.more_filter').addClass('active');});}else if($(this) .hasClass ('active') && !$(this).hasClass('stop') && !$(this).hasClass('stop')){ $(this).addClass('stop'); $('#filter_selection').slideToggle("fast", function(){$('a.more_filter').removeClass('stop');});}});$(document).on('click ', 'lựa chọn nhà cung cấp', function() //console.log('click');if(!$(this).hasClass('active') && !$(this).hasClass('stop' ) && !$(this).hasClass('inactive')){$(this).addClass('stop');$('#filter_selection_supplier').slideToggle("fast", function(){$('a .Provide_selection').removeClass('stop');$('a.vendor_selection').addClass('active');});}else if($(this).hasClass('active') && !$( this ).hasClass('stop') && !$(this).hasClass('stop')){ $(this).addClass('stop'); $('#filter_selection_supplier').slideToggle("fast", function (){$('a.Provider Selection').removeClass('stop');});}});$('div#orts_wahl_district input[name=ort_plz_immo_filter]').val("Schönwalde-Glien" ); $(document).on('click', 'div.input_field_filter.ort_plz', function() {$('div.input_field_filter.dropdown').removeClass('active');if(!$(this).hasClass ('active') && !$(this).hasClass('stop')){$(this).addClass('stop');//console.log($('input[name=ort_plz_immo_filter]', cái này ));$('#orts_wahl_district').slideToggle("fast", function(){$('div.input_field_filter.ort_zip').addClass('active');$('div.input_field_filter.ort_zip'). RemoveClass('stop');});}});$(document).on('click', 'div#places_selection_district img.place_postcode_edit', function(event, a, b) {$('div#places_selection_district div .districts_district').css('display', 'block');});$(document).on('click', 'div.input_field_filter.ort_plz #orts_wahl_district .close_box ', function(event, a, b) //console.log(event);//console.log(a);//console.log(b);if(a == 'foo' && b == 'bar') { //triggered_ajax_gọi}else {//change_ort_district('qqqqqqqq');}$('div.input_field_filter.ort_zip').addClass('stop');var new_ort = $('input[name=ort_zip_immo_filter]').val();var District_selection = 'XXX';$('div.district_district_box').each(function(){if($(this).index() != 1 && $('input', this).is(':checked') && new_place != $('label', this).html()){var District = $('label', this).html();//console.log(district + '___' + new_place + '___ ' + $(this).index() + '__');var start_posi_number = District.lastIndexOf(' (');if(start_posi_number >= 2){district_selection = District_selection + ',' + District.substr(0, start_posi_number);}else {district_selection = District_selection + ',' + District;}}});//console.log(district_selection);district_selection = District_selection.replace('XXX,', '');district_selection = District_selection.replace ('XXX', '');if(district_selection.indexOf(',') >= 1){district_selection = 'nhiều lựa chọn';}if(district_selection == ''){district_selection = 'thành phố/quận';}$('.filter_row div.input_field_filter.place_postcode span').html(new_place + ' - ' + District_selection);$('#place_selection_district').slideToggle("fast", function(){$('div .input_field_filter.ort_zip').removeClass('active');$('div.input_field_filter.ort_zip').removeClass('stop');});});function thay đổi_ort_stadtteil(info){//console.log( info);if(typeof info != 'không xác định' && info == 'set_check'){ var District_box_input_array = new Array();var counter_loop = 0;$('div.district_district_box input').each(function(){ if($(this).is(':checked')){var đã chọn = true;}else {var đã chọn = false;}kreis_box_input_array[counter_loop] = new Array();kreis_box_input_array[counter_loop][0] = $( this).attr('selection_name');circle_box_input_array[counter_loop][1] = đã chọn;//console.log('__' + current_id + '__' + đã chọn);counter_loop = counter_loop + 1;});}if ($('div#orts_wahl_district input[name=ort_plz_immo_filter]').hasClass('loading_elements')){ trả về sai; }$('div#places_selection_district input[name=place_zip_immo_filter]').addClass('loading_elements');setTimeout( function(){ $('div#places_selection_district input[name=place_zip_immo_filter]').removeClass('loading_elements') ;}, 1000);var place = $('div#places_selection_district input[name=place_postcode_immo_filter]').val();var postcode_surroundings_place = '';if(typeof info != 'unknown' && info == 'change_surroundings_place' ){ $('div.div.district_circle_box input').each(function(){if($(this).is(':checked')){plz_umkreis_ort = $(this).attr('plz_bereich'); }} );}if(typeof place == 'không xác định') { return false; }var immo_typ = $('input[type=hidden][name=immobileien_typ]').val();var id_hausart = '0';var id_wohnungsart = '0';//loại đặc biệt( $('div.input_field_filter . dropdown.zwang_kapital').css('display') != 'none' && (( $('div.input_field_filter.dropdown.zwang_kapital input[type=hidden][name=id_hausart]').val() != ' ' && $('div.input_field_filter.dropdown.zwang_kapital input[type=hidden][name=id_hausart]').val() != '0' ) || ( $('div.input_field_filter.dropdown.zwtypeang_kapital input [ type=hidden][name=id_wohnungsart]').val() != '' && $('div.input_field_filter.dropdown.zwang_kapital input[type=hidden][name=id_wohnungsart]').val() != ' 0' ) )){var id_hausart = $('div.input_field_filter.dropdown.zwang_kapital input[type=hidden][name=id_hausart]').val();var id_wohnungsart = $('div.input_field_filter.dropdown. zwang_kapital input[type=hidden][name=id_wohnungsart]').val();}if( $('div.input_field_filter.dropdown.commercial').css('display') != 'none' && $(' div .input_field_filter.dropdown.đầu vào thương mại[type=hidden][name=id_hausart]').val() != '' && $('div.input_field_filter.dropdown.đầu vào thương mại[type=hidden][name=id_hausart] ' ).val() != '0' ){var id_hausart = $('div.input_field_filter.dropdown.commercial input[type=hidden][name=id_hausart]').val();} var index_k_m = '' ; if(typeof immo_typ == 'không xác định' || immo_typ == ''){index_k_m = $('input[type=hidden][name=index_k_m]').val();}if(typeof index_k_m == 'không xác định') {index_k_m = '0,1'} var room_from = $('input[type=text][name=room_from]').val();var room_to = $('input[type=text][name=room_to]').val();var size_1 = $('input[type=text][name=size_1]').val();var size_2 = $('input[type=text][name=size_2]').val();var giá thuê_1 = $ ('input[type=text][name=mietpreis_1]').val();var mietpreis_2 = $('input[type=text][name=mietpreis_2]').val();var price_type = $( ' select[name=price_type]').val();var bán kính = $('input[type=text][name=radius]').val();if(isNaN(radius)){radius = 10; } else {if(bán kính == 0 || bán kính == '' || bán kính >= 100){bán kính = 10;}}var base1 = $('.object_change_box.active input[type=text][name=base1 ] ').val();var khu vực2 = $('.object_change_box.active input[type=text][name=area2]').val();var khu vực1 = $('.object_change_box.active input[type= văn bản ][name=diện tích phòng1]').val();var diện tích phòng2 = $('.object_change_box.active input[type=text][name=diện tích phòng2]').val();var thương mại_price_type = $( '.object_change_box.active select[name=commercial_price_type]').val();var number_persons = $('.object_change_box.active select[name=number_persons]').val();thời gian thuê var = $('.object_change_box .active select[name =thời gian thuê]').val();var nhà cung cấp_no = $('input[name=provider_no]').val(); var nhà cung cấp_search_complete = $('input[name=provider_search_complete]').val(); var nhà cung cấp_no_list = $('input[name=vendor_no_list]').val(); var check_customs = 'XXX';$('#filter_selection .object_change_box.active div.checkbox_field input[type=checkbox]').each(function(){if($(this).is(':checked')){ đã kiểm tra_customs = đã kiểm tra_customs + ';' + $(this).attr('name');}});checked_customs = đã kiểm tra_customs.replace('XXX;', '');checked_customs = đã kiểm tra_customs.replace('XXX', ' ');$('div.district_district_box').remove();$('div.loading_new_districts').css('display', 'block'); smoking = $("#filter_selection .object_change_box.active div.checkbox_field input[name= smoking][type='radio']:checked").attr('value');free_from = $("input[name=free_from_field]").val();$.ajax({type: "POST",url: "/ajax/filter_objects.cfm",data: { place_postal code: place, postcode_surroundings_place: postcode_surroundings_place, real Estate_type: immo_typ, index_k_m: index_k_m,mietpreis_1: mietpreis_1, mietpreis_2: mietpreis_2, price_type: price_type,id_hausart: id_hausart, id_apartment type: id_apartment type, size_1: size_1, size_2: size_2, room_from: room_from, room_to: room_to, bán kính: bán kính, diện tích căn hộ1: diện tích căn hộ1, diện tích căn hộ2: diện tích căn cứ2, diện tích phòng1: diện tích phòng1, diện tích phòng2: phòng khu vực2, thương mại_price_type: loại _giá_thương mại, số_of_người: số_người, thời gian thuê: thời gian thuê, đã kiểm tra tùy chỉnh: đã kiểm tra_customs, địa điểm_district_ajax : 'có',hút thuốc: hút thuốc, free_from: free_from, nhà cung cấp_no_list: nhà cung cấp_no_list,pid: 0},thành công: chức năng(json_object ){var umkreis_orte_seiten = '';var District_follow = '';var site_display = '';var hit_district = '';var main_city = city;var known = true;if(json_object[0] == 'smallCity' || json_object[0][0] == 'smallCity' || json_object[0] == 'khu vực'){$('div.loading_new_districts').css('display', 'none');var new_ort = $('input[name=ort_plz_immo_filter]').val(); $('.filter_row div.input_field_filter.place_postcode span').html(new_place);$('div#places_selection_district img.place_postcode_edit').css('display', 'none');$('div.districts_district') .css('display', 'none');//if(json_object[0] == 'khu vực' ){push_search('QQQQ', '2222', '55555');//}}else {var location_district_array = place.split("-");$('div#places_selection_district img.place_zip_edit').css('display', 'inline');//Có phải như vậy không?//$('div#places_selection_district div. District_district').css('display', 'none');$.each(json_object, function(key, value) {//console.log(value);$('div.districts_district').remove( 'div .district_district_box');if(value[0] == 'Error'){$('div.loading_new_districts').css('display', 'none');$('div.district_district').append ('

    Đã xảy ra lỗi khi truy vấn vị trí.

    ');$('div#places_selection_district div.districts_district').css('display', 'none');return false;}else {$('div#places_selection_district div.districts_district').css('display', 'block');}$('div.loading_new_districts').css('display', 'none');if(key == 0){$('div.districts_district').append('

    ');main_place = value[0];}else {if(main_place.toUpperCase() == value[0].toUpperCase() && District_follow == ''){districts_follow = 'yes';$('various.districts_circle ').nối thêm('

    thành phố/quận

    ');}if(haupt_ort.toUpperCase() != value[0].toUpperCase() && umkreis_orte_seiten == ''){umkreis_orte_seiten = 'yes';$('div.districts_district').append('

    những nơi lân cận

    ');}if(umkreis_orte_folgen == 'yes'){if(value[1] != ''){ort_anzeige = value[0] + ' - ' + value[1];}else {ort_anzeige = value[0 ];}}else {ort_anzeige = value[1];}orts_anzeige_ajax = value[0] + ' - ' + value[1];auswahl_label_id = value[0] + '-' + value[1] + '-' + value[2] + '-' + value[3];var stadtteil_is_checked = '';if(typeof kreis_box_input_array != 'không xác định'){for(var i = 0; i <= kreis_box_input_array.length; i++){if( typeof kreis_box_input_array[i] != 'không xác định'){//if(kreis_box_input_array[i][1]){// console.log(kreis_box_input_array[i][0].toUpperCase() + '___' + escape(orts_anzeige_ajax ).toUpperCase());//if(kreis_box_input_array[i][1] && kreis_box_input_array[i][0].toUpperCase() == escape(orts_anzeige_ajax).toUpperCase()){stadtteil_is_checked = 'checked="checked "';var first_element = $('div.stadtteil_kreis_box').eq(0);$('input', first_element).prop('checked', false);$('input', first_element).removeAttr(' đã chọn');//console.log('___' + kreis_box_input_array[i][0].toUpperCase() + '___AUSWAHL_BOX_ID_' + r_o_param.toUpperCase());}}}}else {if(ort_stadtteil_array[ort_stadtteil_array.length - 1].trim().toUpperCase() == value[1].toUpperCase()){treffer_stadtteil = auswahl_label_id;}}if(value[3] == 0){$('div.stadtteile_kreis').append ('

    ');}else {$('div.districts_district').append('

    ');}}});var new_ort = $('input[name=ort_zip_immo_filter]').val();var District_selection = 'XXX';$('div.district_district_box').each(function(){if ($(this).index() != 1 && $('input', this).is(':checked') && new_ort != $('label', this).html()){var District = $('label', this).html();//console.log(quận + '___' + new_place + '___' + $(this).index() + '__');var start_posi_number = quận. LastIndexOf(' (');if(start_posi_number >= 2){district_selection = District_selection + ',' + District.substr(0,start_posi_number);}else {district_selection = District_selection + ',' + District;}}}); District_selection = District_selection.replace('XXX,', '');district_selection = District_selection.replace('XXX', '');if(district_selection.indexOf(',') >= 1){district_selection = 'Nhiều lựa chọn' ; }if(district_selection == ''){district_selection = 'thành phố/quận';}$('.filter_row div.input_field_filter.ort_zip span').html(new_ort + ' - ' + District_selection);$('.show_results').removeClass('first_load');if(info == 'start_load '){push_search('QQQQ', '2222', '55555');}if(typeof hit_district !== 'không xác định' && hit_district != ""){$('input#selection_box_id_' + hit_district).trigger( 'click');var contactTopPosition = $('input#selection_box_id_' + hit_district).position().top - 100;$("div.district_district").scrollTop(contactTopPosition); }else {$("div.districts_circle").scrollTop(0);}}},error: function(){$('div.loading_new_districts').css('display', 'none');$(' div.districts_district').append('

    Đã xảy ra lỗi khi truy vấn vị trí.

    ');}}); }var được gọi = false;$('div.input_field_filter.ort_plz').click(function(){if(!gọi){change_ort_stadtteil('wwwwww');gọi ​​= true;}});$(document).on ('thay đổi', 'đầu vào div.stadtteile_kreis', function() {//if($(this).parent().hasClass('country_village')){//}//else {if($(this) .parent().index() >= 2){var one_is_checked = 0;$('div.stadtteile_kreis input').each(function(){if($(this).parent().index() >= 2 && $(this).is(':checked')){one_is_checked = 1;}});if(one_is_checked == 1){$('div.stadtteil_kreis_box').first().children('input' ).prop('checked', false);}else {$('div.stadtteil_kreis_box').first().children('input').prop('checked', true);}if( typeof $(this ).attr('umkreis_orte') != 'không xác định' && $(this).attr('umkreis_orte') == 'yes'){//console.log( $(this).attr('auswahl_name')) ;var new_ort = $(this).attr('auswahl_name').split('%');//console.log(new_ort[0]);$('input[name=ort_plz_immo_filter]').val(new_ort [0]);change_ort_stadtteil('change_umkreis_ort');}if($('div.remove_checks').length >= 1){$('div.remove_checks').addClass('active');}}else { $('div.stadtteile_kreis input').each(function(){$(this).prop('checked', false);});$(this).prop('checked', true);if($ ('div.remove_checks').length >= 1){$('div.remove_checks').removeClass('active');}}//}});$("input[name=ort_plz_immo_filter]"). RemoveAttr('autocomplete');$("input[name=ort_plz_immo_filter]").autocomplete("/ajax/autocomplete_stadtteil_plz.cfm?debugoutput=no",{chars: 3,minChars:2,width: 239,scrollHeight: 240 ,scroll: true,delay:100,autoFill:false, //true,matchSubset:false,matchContains:1,multiple: false, // true - macht z.B. bei Hannover Südstadt falsche AbfragemultipleSeperator: ",",cacheLength:10,max: 300,selectOnly:1,extraParams: { //để truyền tham số bổ sung trong tệp ajax.}}).result(function(event, data, formatted, text ) { Change_ort_stadtteil('after_ajax');push_search('1111', $('input[name=ort_plz_immo_filter]'), '33333');$('input[name=ort_plz_immo_filter]').addClass('stop') ;setTimeout(function(){$('input[name=ort_plz_immo_filter]').removeClass('stop');}, 5000);});function thay đổi_ort_country(id_land, check){if($('div.ort_liste ').length >= 0){$('div.ort_liste').remove();}if(check == 'set_check'){ var kreis_box_input_array = new Array();var counter_loop = 0;$('div .stadtteil_kreis_box input').each(function(){if($(this).is(':checked')){var đã kiểm tra = true;}else {var đã kiểm tra = false;}kreis_box_input_array[counter_loop] = new Array( );kreis_box_input_array[counter_loop][0] = $(this).attr('id');kreis_box_input_array[counter_loop][1] = đã chọn;//console.log('__' + aktuelle_id + '__' + đã chọn) ;counter_loop = counter_loop + 1;});}var immo_typ = $('input[type=hidden][name=immobileien_typ]').val();var id_hausart = '0';var id_wohnungsart = '0';/ /spezialtypenif( $('div.input_field_filter.dropdown.zwang_kapital').css('display') != 'none' && (( $('div.input_field_filter.dropdown.zwang_kapital input[type=hidden][name=id_hausart ]').val() != '' && $('div.input_field_filter.dropdown.zwang_kapital input[type=hidden][name=id_hausart]').val() != '0' ) || ( $('div.input_field_filter.dropdown.zwtypeang_kapital input[type=hidden][name=id_wohnungsart]').val() != '' && $('div.input_field_filter.dropdown.zwang_kapital input[type=hidden][ name=id_wohnungsart]').val() != '0' ) )){var id_hausart = $('div.input_field_filter.dropdown.zwang_kapital input[type=hidden][name=id_hausart]').val(); var id_wohnungsart = $('div.input_field_filter.dropdown.zwang_kapital input[type=hidden][name=id_wohnungsart]').val();}if( $('div.input_field_filter.dropdown.gewerbe').css(' display') != 'none' && $('div.input_field_filter.dropdown.gewerbe input[type=hidden][name=id_hausart]').val() != '' && $('div.input_field_filter.dropdown. đầu vào gewerbe[type=hidden][name=id_hausart]').val() != '0' ){var id_hausart = $('div.input_field_filter.dropdown.gewerbe input[type=hidden][name=id_hausart]' ).val();} var index_k_m = '';if(typeof immo_typ == 'không xác định' || immo_typ == ''){index_k_m = $('input[type=hidden][name=index_k_m]'). val();}if(typeof index_k_m == 'không xác định') {index_k_m = '0,1'}var zimmer_von = $('input[type=text][name=zimmer_von]').val();var zimmer_bis = $('input[type=text][name=zimmer_bis]').val();var groesse_1 = $('input[type=text][name=groesse_1]').val();var groesse_2 ​​= $ $ ('input[type=text][name=groesse_2]').val();var mietpreis_1 = $('input[type=text][name=mietpreis_1]').val();var mietpreis_2 = $(' input[type=text][name=mietpreis_2]').val();var price_type = $('select[name=price_type]').val();var grundflaeche1 = $('.objekt_change_box.active input[type =text][name=grundflaeche1]').val();var grundflaeche2 = $('.objekt_change_box.active input[type=text][name=grundflaeche2]').val();var zimmerflaeche1 = $('. objekt_change_box.active input[type=text][name=zimmerflaeche1]').val();var zimmerflaeche2 = $('.objekt_change_box.active input[type=text][name=zimmerflaeche2]').val();var gewerbe_preis_typ = $('.objekt_change_box.active select[name=gewerbe_preis_typ]').val();var anzahl_personen = $('.objekt_change_box.active select[name=anzahl_personen]').val();var mietdauer = $( '.objekt_change_box.active select[name=mietdauer]').val();var anbieter_nr = $('input[name=anbieter_nr]').val(); var anbieter_search_complete = $('input[name=anbieter_search_complete]').val(); var anbieter_nr_liste = $('input[name=anbieter_nr_liste]').val(); varcheck_customs = 'XXX';$('#filter_auswahl .objekt_change_box.active div.checkbox_field input[type=checkbox]').each(function(){if($(this).is(':checked')){ đã kiểm tra_customs = đã kiểm tra_customs + ';' + $(this).attr('name');}});checked_customs = đã kiểm tra_customs.replace('XXX;', '');checked_customs = đã kiểm tra_customs.replace('XXX', ' ');$('div.stadtteil_kreis_box').remove();$('div.loading_new_districts').css('display', 'block');$.ajax({type: "POST",url: " /ajax/filter_objects.cfm",data: { id_land: id_land, immobileien_typ: immo_typ, index_k_m: index_k_m,mietpreis_1: mietpreis_1, mietpreis_2: mietpreis_2, price_type: price_type,id_hausart: id_hausart, id_wohnungsart: id_wohnungsart,groesse_1: groesse_1 , groesse_2: groesse_2 , zimmer_von: zimmer_von, zimmer_bis: zimmer_bis,grundflaeche1: grundflaeche1, grundflaeche2: grundflaeche2,zimmerflaeche1: zimmerflaeche1, zimmerflaeche2: zimmerflaeche2,gewerbe_preis_typ: gewerbe_preis_typ, anzahl_personen: anzahl_personen,mietdauer: mietdauer , anbieter_nr_liste: anbieter_nr_liste,checked_customs: đã kiểm tra_customs, land_ort_ajax : 'có' ,pid: 0},success: function(json_object){$('div.stadtteile_kreis').remove('div.stadtteil_kreis_box');$('div.loading_new_districts').css('display', 'none') ;var current_country = $('select[name=land_ajax] option:selected').text();$('div.stadtteile_kreis').append('

    ');$.each(json_object, function(key, value) {var vùng = value[0];var location = value[1];var count = value[2];var vùng_signment = value[3];// console.log(khu vực + '___' + vị trí + '___' + count);if(khu vực != '') { var r_o_param = 'r}' + khu vực;var o_r_display = 'Khu vực:' + vùng + ''; if(isNaN(khu vực_phân công)){var Selection_name = 'r}' + khu vực_phân công; }else {var Selection_name = 'r}' + vùng_phân công + ',' + vùng; }}else { var r_o_param = 'o}' + địa điểm; var o_r_anzeige = vị trí; var Selection_name = r_o_param; }var District_is_checked = '';if(typeof District_box_input_array != 'không xác định'){for(var i = 0; i <= District_box_input_array.length; i++){if(typeof District_box_input_array[i] != 'không xác định'){if (kreis_box_input_array[i][1] && kreis_box_input_array[i][0].toUpperCase() == 'AUSWAHL_BOX_ID_' + r_o_param.toUpperCase()){district_is_checked = 'checked="checked"';var first_element = $('div .district_district_box').eq(0);$('input', first_element).prop('checked', false);$('input', first_element).removeAttr('checked');//console.log( '___' + kreis_box_input_array[i][0].toUpperCase() + '___AUSWAHL_BOX_ID_' + r_o_param.toUpperCase());}}}}else {}if(number == 0){$('div.districts_district') .append('

    ');}else {$('div.districts_district').append('

    ');}});var District_selection = 'XXX';$('div.district_district_box').each(function(){if($(this).index() != 1 && $('input', cái này ).is(':checked')){var District = $('label', this).html();//console.log(district + '___' + new_place + '___' + $(this). index() + '__');var start_posi_number = District.lastIndexOf(' (');if(start_posi_number >= 2){district_selection = District_selection + ',' + District.substr(0,start_posi_number);}else {district_selection = District_selection + ',' + District;}}});//console.log(district_selection);district_selection = District_selection.replace('XXX,', '');district_selection = District_selection.replace('XXX', '' );if(district_selection.indexOf(',') >= 1){district_selection = 'nhiều lựa chọn';}if(district_selection == ''){district_selection = 'khu vực/địa điểm';}$('.filter_row div.input_field_filter.ort_plz span').html(stadtteil_auswahl);$('.filter_row div.input_field_filter.ort_plz span').css('color', '#000');$( '.show_results').removeClass('first_load'); },error: function(){$('div.loading_new_districts').css('display', 'none');$('div.stadtteile_kreis').append('

    Đã xảy ra lỗi khi truy vấn vị trí.

    ');}});}if(typeof $('select[name=country_ajax]').val() != 'không xác định'){change_ort_country($('select[name=country_ajax]').val() , '');}function clear_filter(){$('input[name=room_from]').val('');$('input[name=room_to]').val('');$(' input[name=size_1]').val('');$('input[name=size_2]').val('');$('input[name=rent_price_1]').val('') ;$('input[name=mietpreis_2]').val('');$('input[type=text][name=radius]').val('');$('.object_change_box.active đầu vào [type=text][name=basic Area1]').val('');$('.object_change_box.active input[type=text][name=basic Area2]').val('');$( '.object_change_box.active input[type=text][name=room Area1]').val('');$('.object_change_box.active input[type=text][name=room Area2]').val( ''); $('.object_change_box.active select[name=commercial_price_type]').val('');$('.object_change_box.active select[name=number_of_persons]').val('');$( '.object_change_box.active select[name=rental Period]').val('');$('div.sort_select select').val('');$('span.dropdown_label').each(function( ){if( typeof $(this).attr('default') != 'không xác định' && $(this).parent().index() >= 2){$(this).html($(this) .attr('default '));$(this).removeAttr('default');}});$('div.checkbox_field').each(function(){if($('label', this) .html() = = 'All'){$('input', this).prop('checked', true);}else {$('input', this).prop('checked', false); }});} hàm push_search(typ, tag_change, info){if($('div.place_list').length >= 0){$('div.place_list').remove();}//console. log(tag_change.attr ('name'));//console.log(typ);//console.log(tag_change);//console.log(info);if($('div#immo_objects_table'). length){var Load_more_objects_width = $('form#formular_search input[type=submit]').width() + 9;var Load_more_objects_height = $('form#formular_search input[type=submit]').height();} $('form# công thức_search input[type=submit]').parent().append('

    Tìm kiếm bất động sản ở Schönwalde-Glien! Bây giờ trên 1A-Immobileienmarkt.de! #miễn phí (24)

    ')//console.log(gọi);if(!gọi){change_ort_stadtteil('start_load');gọi ​​= true;return false;}if(tag_change != '2222'){if(tag_change.attr('name ') == 'land_ajax'){clear_filter();$('input[name=immobileien_typ]').val('');$('input[name=immobileien_typ]').parent().children(' span.dropdown_label').html($('input[name=immobileien_typ]').parent().children('span.dropdown_label').attr('default'));$('input[name=immobileien_typ] ').parent().children('span.dropdown_label').removeAttr('default');}if(tag_change.attr('name') == 'id_hausart' || tag_change.attr('name') = = 'id_objektart' || tag_change.attr('name') == 'immobileien_typ'){//$('input[name=haus_wohnung_type]').val('0');$('div#filter_auswahl input[ type=checkbox]').each(function() { if($(this).attr('name').indexOf('haus_') >= 0 || $(this).attr('name'). indexOf('wohnung_') >= 0){$(this).prop('checked', false); }else if ($(this).attr('name').indexOf('_alle') >= 0 ){$(this).prop('checked', true); }});}else if (tag_change.attr('name').indexOf('haus_') >= 0 || tag_change.attr('name').indexOf('wohnung_') >= 0){$('div.input_field_filter.dropdown.zwang_kapital input[type=hidden][name=id_hausart]').val(''); $('div.input_field_filter.dropdown.zwang_kapital input[type=hidden][name=id_wohnungsart]').val('');$('div.input_field_filter.dropdown.gewerbe input[type=hidden][name=id_hausart ]').val('');$('div.input_field_filter.dropdown.zwang_kapital span.dropdown_label').attr('default', $('div.input_field_filter.dropdown.zwang_kapital span.dropdown_label').html( ));$('div.input_field_filter.dropdown.zwang_kapital span.dropdown_label').html('Mehr');$('div.input_field_filter.dropdown.gewerbe span.dropdown_label').attr('default', $( 'div.input_field_filter.dropdown.zwang_kapital span.dropdown_label').html());$('div.input_field_filter.dropdown.gewerbe span.dropdown_label').html('Mehr');//$('input[name =haus_wohnung_type]').val('1');}}//$('div#immo_objects_table').css('position', 'relative');//$('div#immo_objects_table').append( '

    '+load_text+'

    Tìm kiếm bất động sản ở Schönwalde-Glien! Bây giờ trên 1A-Immobileienmarkt.de! #miễn phí (25)

    ');var view_title = $('div.view_selector div.active_view').attr('title');if(view_title == 'chế độ xem thư viện') var table_view = 'chế độ xem thư viện';else var table_view = ''; var place = $('div#places_selection_district input[name=place_zip_immo_filter]').val();if(typeof place == 'unknown'){place = '';var id_country = $('div.input_field_filter.dropdown select [name =land_ajax]').val();var table_view = 'chế độ xem thư viện';}else {var id_land = 3;}var immo_typ = $('input[type=hidden][name=immobileien_typ]').val (); var index_k_m = '';if(typeof immo_typ == 'không xác định' || immo_typ == ''){index_k_m = $('input[type=hidden][name=index_k_m]').val(); }var zimmer_von = $('input[type=text][name=room_from]').val();var room_to = $('input[type=text][name=room_to]').val();var size_1 = $ ('input[type=text][name=size_1]').val();var size_2 = $('input[type=text][name=size_2]').val();giá thuê var_1 = $(' input[type=text][name=rent_price_1]').val();var Rent_price_2 = $('input[type=text][name=rent_price_2]').val();var price_type = $ $ ('select[ name=price_type]').val();var bán kính = ParseInt($('input[type=text][name=radius]').val());if(isNaN(radius)){ bán kính = 10; }khác {if(bán kính == 0 || chu vi == '' || bán kính >= 100){bán kính = 10;}}var id_hausart = '0';var id_wohnungsart = '0';var grundflaeche1 = $('.object_change_box.active input[type=text][name=grundflaeche1]'). val();var diện tích sàn2 = $('.object_change_box.active input[type=text][name=floor Area2]').val();var phòng diện tích1 = $('.object_change_box.active input[type=text ][name =diện tích phòng1]').val();var diện tích phòng2 = $('.object_change_box.active input[type=text][name=diện tích phòng2]').val();var thương mại_price_type = $(' .object_change_box.active select[ name=business_price_type]').val();var number_persons = $('.object_change_box.active select[name=number_persons]').val();thời gian thuê var = $('.object_change_box. đang hoạt động select[name=rental Period] ').val();var Provider_no = $('input[name=provider_no]').val(); var nhà cung cấp_search_complete = $('input[name=provider_search_complete]').val(); var nhà cung cấp_no_list = $('input[name=provider_no_list]').val();//các loại đặc biệt( $('div.input_field_filter.dropdown.zwang_kapital').css('display') != 'none' && ( ( $('div.input_field_filter.dropdown.zwang_kapital input[type=hidden][name=id_hausart]').val() != '' && $('div.input_field_filter.dropdown.zwang_kapital input[type=hidden][ name =id_hausart]').val() != '0' ) || ( $('div.input_field_filter.dropdown.zwtypeang_kapital input[type=hidden][name=id_wohnungsart]').val() != '' && $('div.input_field_filter.dropdown.zwang_kapital input[type=hidden][name=id_wohnungsart]').val() != '0' ) )){var id_hausart = $('div.input_field_filter.dropdown.zwang_kapital đầu vào [type=hidden][name=id_hausart]').val();var id_wohnungsart = $('div.input_field_filter.dropdown.zwang_kapital input[type=hidden][name=id_wohnungsart]').val();} if ( $('div.input_field_filter.dropdown.commercial').css('display') != 'none' && $('div.input_field_filter.dropdown.commercial input[type=hidden][name=id_hausart]') . val() != '' && $('div.input_field_filter.dropdown.commercial input[type=hidden][name=id_hausart]').val() != '0' ){var id_hausart = $('div . input_field_filter.dropdown.đầu vào thương mại[type=hidden][name=id_hausart]').val();} //console.log(id_hausart);//console.log(id_wohnungsart);if(typeof id_hausart != ' không xác định ' && id_hausart == 'thêm'){//mở rộng kích hoạt more$('div.input_field_filter.dropdown.zwang_kapital input[type=hidden][name=id_hausart]').val('');$('div . input_field_filter.dropdown.zwang_kapital đầu vào[type=hidden][name=id_wohnungsart]').val('');$('div.input_field_filter.dropdown.gewerbe input[type=hidden][name=id_hausart]'). val ('');$('a.more_filter').trigger('click');return false;}var Sort_type = $('div.sort_select select').val(); var quận = 'XXX';var postcode_area = 'XXX';if(typ != 'new_ort'){$('div.district_district_box input[type=checkbox]').each(function(){//console.log ($(this));if($(this).is(':checked') && $(this).parent().index() >= 2){districts = quận + ';' + $(this ).attr('selection_name');zip_area = zip_area + ';' + $(this).attr('zip_area'); }});}zip_area = zip_area.replace('XXX;', '');zip_area = zip_area.replace('XXX', '');districts = boroughs.replace('XXX,', '');districts = boroughs.replace('XXX', '');//console.log(zip_area) //if( $(tag_change).attr('name') == 'district_selection'){// postcode_area = $(tag_change).attr('postcode_area')//}varcheck_customs = 'XXX';$(' #filter_selection .object_change_box.active div.checkbox_field input[type=checkbox]').each(function(){if($(this).is(':checked')){checked_customs =check_customs + ';' + $( this).attr('name');}});if(typeof chỉ mục_k_m == 'không xác định') {index_k_m = '0,1'}checked_customs = đã kiểm tra_customs.replace('XXX;', '');checked_customs = check_customs.replace('XXX', '');smoke = $("#filter_selection .object_change_box.active div.checkbox_field input[name=smoke][type='radio']:checked").attr('value') ;free_from = $("input[name=free_from_field]").val();if($("input[name=alternative]").length >= 1){alternative = $("input[name=alternative] ").val();} else {alternative = '';}//if(tag_change.parents('div.sticky_bread_filter').length >= 1){// $("html, body").animate( { ScrollTop: $('div#breadcrumb').offset().top - 100 }, 1000);//}$('form#formular_search input').not('[type=submit]').remove( ); $('form#formular_search').append('');$('form#formular_search').append('');$('form#formular_search').append('');$('form# form_search').append(''); $('form#formular_search').append('');$('form#formular_search').append('');$('form#formular_search').append('');$('form# Formular_search').append('');$('form#formular_search').append('');$('form#formular_search').append('');$('form#formular_search').append ('');$('form#formular_search').append('');$('form#formular_search').append('');$('form#formular_search').append(''); if(typeof id_hausart != 'không xác định' && id_hausart != 'thêm') { $('form#formular_search').append(''); }if(typeof id_wohnungsart != 'không xác định' && id_wohnungsart != 'thêm') {$('form#formular_search').append(''); }if(typeof grundflaeche1 != 'không xác định') { $('form#formular_search').append(''); }if(typeof grundflaeche2 != 'không xác định') {$('form#formular_search').append(''); }if(loại phòng diện tích1 != 'không xác định') {$('form#formular_search').append(''); }if(typeof room khu vực2 != 'không xác định') {$('form#formular_search').append(''); }if(typeof gewerbe_preis_typ != 'không xác định') {$('form#formular_search').append(''); }if(typeof number_persons != 'không xác định') {$('form#formular_search').append(''); }if(loại thời gian thuê != 'không xác định') {$('form#formular_search').append(''); }$('form#formular_search').append('');$('form#formular_search').append('');if(typeof smoke != 'không xác định') { $('form#formular_search') .append(''); }if(typeof free_ab != 'không xác định') { $('form#formular_search').append(''); }if(typeof thay thế != 'không xác định') { $('form#formular_search').append(''); }if(typeof nhà cung cấp_nr != 'không xác định') { $('form#formular_search').append(''); }if(typeof nhà cung cấp_search_complete != 'không xác định') { $('form#formular_search').append(''); }if(typeof nhà cung cấp_no_list != 'không xác định') { $('form#formular_search').append(''); }$('form#formular_search').append('');//console.log(free_from);//console.log(typ);//console.log(tag_change);//console.log(info );if(tag_change == '2222' || tag_change.parent().hasClass('district_district_box')){var location_district_change = false;}else {var location_district_change = true;}//console.log('start_search') $.ajax({type: "POST",url: "/ajax/filter_objects.cfm",data: { place_zip: place, id_land: id_land, real Estate_type: immo_typ, index_k_m: index_k_m,quận: quận, zip_area: zip_area, id_hausart : id_hausart, id_wohnungsart: id_wohnungsart,mietpreis_1: mietpreis_1, mietpreis_2: mietpreis_2, price_type: price_type,size_1: size_1, size_2: size_2, room_from: room_from, room_to: room_to, bán kính: bán kính, diện tích căn cứ1: diện tích căn cứ1, diện tích căn cứ2: căn cứ diện tích eche2, mặt phòng 1: mặt phòng 1 , diện tích phòng2: diện tích phòng2, business_price_type: business_price_type, number_of people: number_of people, thời gian thuê: thời gian thuê, nhà cung cấp_no_list: nhà cung cấp_no_list,sort_type: loại_loại, thay thế: thay thế,checked_customs: đã kiểm tra_customs, hút thuốc : hút thuốc, free_from_field: free_from, hiển thị bảng: table_view,pid: 0}, thành công: function(json_object){//console.log(json_object);//console.log(json_object[0]);if(ort_stadtteil_change == true){change_ort_stadtteil('set_check');}$('form#formular_search input.deactive, .show_results').addClass('active');$('form#formular_search input.deactive, .show_results').removeClass( 'không hoạt động');if(json_object[0] == 1){$ ('form#formular_search input.active').val(json_object[0] + 'result');$('.show_results').html( json_object[0] + 'result');}else {$('form #formular_search input.active').val(json_object[0] + ' results');$('.show_results').html(json_object[0 ] + ' results');}$('form#formular_search input.active ').parent().children('div.loading_objects').remove();$('.show_results').removeClass('loading' );$('.ajax_button_loading').remove();},error : function(){}}); }$(document).ready(function(){$(document).on('change', '.filter_row input, .filter_row select', function() { $('.show_results').each(function() {$(this).addClass('loading');if($(this).parent().hasClass('ort_action_buttons')){width_loading_div = '88px';height_loading_div = '22px';margin_top_div = '10px'; đệm_top = '0px';img_margin_top = '0px;'}else if($(this).parent().attr('id') == 'filter_selection'){width_loading_div = '216px';height_loading_div = '42px'; lề_top_div = '-47px';padding_top = '5px';img_margin_top = '12px;'}/*if($(this).parent().attr('id') == 'filter_selection_anb___ieter'){$(this) .removeClass('loading');}else*/ if($(this).parent().hasClass('input_field_filter')){width_loading_div = '125px';height_loading_div = '33px';margin_top_div = '-40px'; đệm_top = '5px';img_margin_top = '5px;'}if($(this).parent().attr('id') == 'filter_selection'){}else if($(this).parent(). attr('id') == 'filter_selection_provider'){$('

    Tìm kiếm bất động sản ở Schönwalde-Glien! Bây giờ trên 1A-Immobileienmarkt.de! #miễn phí (26)

    ').insertAfter(this);}else {$('

    Tìm kiếm bất động sản ở Schönwalde-Glien! Bây giờ trên 1A-Immobileienmarkt.de! #miễn phí (27)

    ').insertAfter(this);}});if($(this).parent().parent().attr('id') == 'filter_auswahl_anbieter'){/*if(typeof $(this). attr('anzahl') !== 'không xác định'){$('a.show_results').html($(this).attr('anzahl') + ' Ergebnisse');}else {$('a. show_results').html('#objektgefunden_anzahl_alle_exakt# Ergebnisse');$('form#formular_search input.active').val('#objektgefunden_anzahl_alle_exakt# Ergebnis');}*/var tmp_kd_nr_liste = '9999';$('div #filter_auswahl_anbieter div.checkbox_field input[type=checkbox]').each(function(){if($(this).is(':checked')){tmp_kd_nr_liste = tmp_kd_nr_liste + ',' + $(this).attr ('id').replace('checkbox_', '');}});if(tmp_kd_nr_liste.length <= 7){tmp_kd_nr_liste = '';}$('input[name=anbieter_nr_liste]').val( tmp_kd_nr_liste);push_search('new_objects', $(this), '4444');}else if($(this).get(0).tagName == 'INPUT' && $(this).attr('type' ) == 'text'){var element = $(this);setTimeout( function(){ if(element.parents('div.multiple_choose').length == 1){var input_fields = element.parent(). Children();var first_input = input_fields.eq(0).val();var two_input = input_fields.eq(2).val();//console.log(first_input);//console.log(second_input); if(first_input == 0 || first_input == ''){first_input = '*'}if(second_input == 0 || Second_input == ''){second_input = '*'}var zeichen = '';if(element.attr('name') == 'zimmer_von' || element.attr('name') == 'zimmer_bis'){zeichen = 'Zim.';}if(element.attr('name') == 'groesse_1' || element.attr ('name') == 'groesse_2'){zeichen = 'm²';}if(element.attr('name') == 'mietpreis_1' || element.attr('name') == 'mietpreis_2') {zeichen = '€';}if(element.attr('name') == 'umkreis'){zeichen = 'km';}if( typeof input_fields.parent().parent().parent().children ('span.dropdown_label').attr('mặc định') == 'không xác định'){input_fields.parent().parent().parent().children('span.dropdown_label').attr('default', input_fields.parent().parent().parent().children('span.dropdown_label').html());}if(element.attr('name') == 'umkreis'){input_fields.parent( ).parent().parent().children('span.dropdown_label').html('bis ' + first_input + ' ' + zeichen );}else {input_fields.parent().parent().parent(). Children('span.dropdown_label').html(first_input + ' - ' + two_input + ' ' + zeichen );}if(first_input == '*' && two_input == '*' && typeof input_fields.parent().parent() ().parent().children('span.dropdown_label').attr('default') != 'không xác định'){input_fields.parent().parent().parent().children('span.dropdown_label' ).html(input_fields.parent().parent().parent().children('span.dropdown_label').attr('default'));input_fields.parent().parent().parent().children ('span.dropdown_label').removeAttr('default');}}if(element.attr('name') == 'ort_plz_immo_filter'){if(!element.hasClass('stop')){//change_ort_stadtteil ('rrrrrrr');push_search('new_ort', $(element), 'xxxxxx');}}else {push_search('new_objects', $(element), '1111');}}, 500);}else {push_search('new_objects', $(this), '22222');}});$(document).on('click', '.show_results, form#formular_search input#submit', function(e) {/ /e.preventDefault();var nút_element = $(this);if(button_element.hasClass('deaktiv')){var url_change = window.location.pathname + '' + window.location.search;if(url_change.indexOf ('seite=', url_change)){url_change = url_change.replace(/(seite=)[^\&]+/, '$1' + '1');url_change = url_change.replace('seite=1', '');url_change = url_change.replace('?&', '?');url_change = url_change.replace('&&', '&');window.location = url_change;}else {window.location.reload( );}return false;}else {if($(this).hasClass('show_results')){$('form#formular_search input#submit').trigger('click');}//return false; }});});$(document).on('change', 'div#filter_auswahl input[type=checkbox], div#filter_auswahl_anbieter input[type=checkbox]', function() {has_all_box = false;if ( $(this).parents('div#auswahl_gewerbeobjekt').length) {var parent_checkbox = $(this).parent().parent().parent();}else {var parent_checkbox = $(this).parent( ).parent();}$('input[type=checkbox]', parent_checkbox).each(function(){//console.log($(this).attr('name'));if($( this).attr('name').indexOf('_alle') >= 0){has_all_box = true;}});//console.log(has_all_box);if(has_all_box){//console.log($ (this).attr('name'));if($(this).attr('name').indexOf('_alle') >= 0){//console.log('lösche jeden kiểm tra, đặt ( Alle)');$('input[type=checkbox]', parent_checkbox).each(function(){$(this).prop('checked', false);});$(this).prop(' đã kiểm tra', đúng);}else {if($(this).is(':checked')){//console.log('lösche all (Alle), lass den einzelnen setzen');$('input[ type=checkbox]', parent_checkbox).each(function(){if($(this).attr('name').indexOf('_alle') >= 0){$(this).prop('checked' , false);}});}else {//console.log('check den phần còn lại, wenn keine dann set all');var anzahl_checked = 0;var all_element;$('input[type=checkbox]', parent_checkbox ).each(function(){if($(this).attr('name').indexOf('_alle') >= 0){all_element = $(this);}if($(this).is( ':checked')){anzahl_checked = anzahl_checked + 1;}});if(anzahl_checked == 0){$(all_element).prop('checked', true);}}}}});


    0 tìm thấy bất động sản tại Schönwalde-Glien và 14 bất động sản khác ở vùng lân cận

    Tìm kiếm bất động sản ở Schönwalde-Glien! Bây giờ trên 1A-Immobileienmarkt.de! #miễn phí (28)Danh sách

    Phòng trưng bày

    Bản đồ


    ');}$('.fancybox-inner #objekt_merken_regi #pass2_input_merken').css('background', 'không lặp lại cuộn 0 0 #ffd9d9');$('.fancybox-inner #objekt_merken_regi #pass2_input_merken').css ('border', '1px màu đỏ đậm');error = 1;}else {$('.fancybox-inner #objekt_merken_regi #pass2_input_merken').css('background', 'none');$('.fancybox- bên trong #objekt_merken_regi #pass2_input_merken').css('border', '1px Solid #000');$('#meldung_passwd').remove();}}}var error = 0;if(email.length == 0 || email.indexOf('@') < 0 || email.indexOf('.') < 0 || (email.indexOf('@') > 0 && email.indexOf('.') > 0 && email .substr(email.indexOf('@')).indexOf('.') <= 1) ){$('.fancybox-inner #email_input_merken').attr('placeholder', 'Bitte E-Mail Địa chỉ eingeben ');$('.fancybox-inner #email_input_merken').css('background', 'không lặp lại cuộn 0 0 #ffd9d9');$('.fancybox-inner #email_input_merken').css('border', '1px màu đỏ đậm');error = 1;}else {$('.fancybox-inner #email_input_merken').css('background', 'none');$('.fancybox-inner #email_input_merken').css ('border', '1px Solid #000');}//console.log(listing + '___' + email + '___' + objektnr + '___' + pic + '___' + ueberschrift + '___' + bản tin_status + '___' + prozess + '____' + lỗi + '___' + '___' + pw_login + '___' + pw_regi_1 + '___' + pw_regi_2 );if(error == 0){$(this). addClass('gesendet');$('.fancybox-inner #objekt_merken').css('display', 'none');$('.fancybox-inner .ajax_content_merken').css('display', 'block ');var request = $.post('/ajax/merkliste_immobileien.cfm', {email : email,objektnr: objektnr,action: 'set',listing: Listing,newsletter_status: Newsletter_status,return_objekte: 'yes',prozess: prozess,pw_login: pw_login,pw_regi_1: pw_regi_1,pw_regi_2: pw_regi_2},function(data, status){if(status == "success"){$('.fancybox-inner .ajax_content_merken').css('display', 'none');$('.fancybox-inner #meldung_error_objekt_merken_login').remove();var json_object = JSON.parse(data);//console.log(json_object);if(json_object[2] == 'erfolg '){$('.fancybox-inner .erfolgs_content_merken').css('display', 'block');if(listing == 1){$('.fancybox_objekt_merken[objektnr='+objektnr+'] img') .attr('src', '/images_portal/button_klein_merken_aktiv.jpg');$('.fancybox_objekt_merken[objektnr='+objektnr+']').addClass('aktiv');}else {$('.merken_icon') .attr('src', '/images_portal/immobileien/detail/save_marked.png');$('.fancybox_objekt_merken').addClass('aktiv');aufruf = objektnr;}$("#open_merkliste_immo").removeClass ('login');$("#open_merkliste_immo").html('Logout');$("#open_merkliste_immo").addClass('logout');$('.fancybox_objekt_merken').addClass('logged_objekt_merken') ;$('.logged_objekt_merken').removeClass('fancybox_objekt_merken');$.each(json_object[3], function(key, value){merkliste_box_init(value[1], value[2], value[3], ' set', value[4], 'erster_aufruf ' + aufruf);});$("#merkliste_box").addClass('proceed');$("#merkliste_box #inhalt_merkliste").slideToggle("slow", function (){$("#merkliste_box").addClass('aktiv');$('#merkliste_box img.bot_top').attr('src', '/images_portal/merkliste_bot.png');$("#merkliste_box ").removeClass('proceed');$.cookie("merkliste_klappen", 'aktiv', { hết hạn : 30, path : '/' });}); var aktuelle_anzahl = parseInt($('#headline_merkliste #anzahl_objekte_merkliste').html());if(aktuelle_anzahl <= 0){$('div#merkliste_box').css('visibility', 'hidden');}else {$('div#merkliste_box').css('visibility', '');}setTimeout('parent.$.fancybox.close();', 500);}else {$('.fancybox-inner . merken_send').removeClass('gesendet');$('.fancybox-inner #objekt_merken').css('display', 'block');var box_meldung = '

    ';if(json_object[2] == 'email_already_exists'){window.scrollTo(0, 0);setTimeout('show_object_hint("#login_note", "start");', 0);setTimeout('show_object_hint(" #login_note", "end");', 10000);}if(process == 'login'){$(box_message).insertBefore('.fancybox-inner #object_remember_login .remember_send');}else {$(box_message ).insertBefore('.fancybox-inner #object_remember_regi .remember_send');}}}});}}});if($.cookie('note_list_flaps') != không xác định && $.cookie('note_list_flaps') = = 'hoạt động' && $('#watchlist_box #content_watchlist .object_watchlist').length){$("#watchlist_box").addClass('proceed');$("#watchlist_box #content_watchlist").slideToggle("slow" , function(){$("#memory list_box").addClass('active');$('#memory list_box img.bot_top').attr('src', '/images_portal/memory list_bot.png'); $(" #memory_box").removeClass('proceed');}); }$(document).ready(function(){setTimeout('show_object_to("#object_remember_hint", "start");', 500);setTimeout('show_object_to("#object_remember_hint", "end");', 8000 );});

    References

    Top Articles
    Latest Posts
    Article information

    Author: Fredrick Kertzmann

    Last Updated: 17/08/2023

    Views: 5728

    Rating: 4.6 / 5 (66 voted)

    Reviews: 81% of readers found this page helpful

    Author information

    Name: Fredrick Kertzmann

    Birthday: 2000-04-29

    Address: Apt. 203 613 Huels Gateway, Ralphtown, LA 40204

    Phone: +2135150832870

    Job: Regional Design Producer

    Hobby: Nordic skating, Lacemaking, Mountain biking, Rowing, Gardening, Water sports, role-playing games

    Introduction: My name is Fredrick Kertzmann, I am a gleaming, encouraging, inexpensive, thankful, tender, quaint, precious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.